Ravita

FoodPorn s Ravitou

V snahe robiť veci naplno narážame v reále často na nedostatok času. Pre každého je …

Ravita – vizuály produktov

Spracovanie produktov Grafické spracovanie vizuálov produktov pre Prešovskú spoločnosť Ravita,s.r.o.  Využitie spojenia fotografie a grafiky …