LADAKH – zem stratená v čase

Chladná púšť

Sto tisíc štvorcových kilometrov zaseknutých medzi nebetyčným pohorím Karakorám a o nič menším Himalájskym chrbátom. Krajina s minimom zdrojov a s extrémnou klímou. Ťažko dostupná, preto tisícročia prirodzene izolovaná. Je jednoduchšie dostať sa na sever do Tibetu ako cez Himaláje do Indie.

Snáď aj preto si tento kus sveta v súčasnosti stále zachováva svoj ráz, nezameniteľnú charizmu. Aj napriek silnejúcemu tlaku miestni ľudia doposiaľ nevstrebali západné vzorce správania. Do dnešných dní ctia zvyky predkov a strážia svoju identitu. Našťastie.

Pokorne dbajú na tradície a svojím unikátnym spôsobom existencie efektívne získavajú z minima všetko potrebné pre skromný život. Možnosť čokoľvek dopestovať tu netrvá viac ako štyri mesiace a úplne každá zima príde skoro. Teploty často klesnú k mínus 40°C. No aj v takomto nepredstaviteľnom chlade si ľudia udržujú horúce srdcia a nežijú v prírode, ale s prírodou.

Aj tento kus zeme bude zatratený…

… aj tento svet sa pomaly vytráca. Mladí sa sťahujú stále viac do miest, do kráľovského mesta Leh či ďalej, a tak zanechávajú krehkú múdrosť len v rukách starcov.

Múdrosť otcov by však nemala byť nikdy zabudnutá . . .

Diskusia: